SuperBrugsen’s Vinklub for Rødekro og Omegn

Formål
Vinklubben har til formål at afholde medlemsarrangementer og finde spændende vine til rimelige priser i SuperBrugsens sortiment.

Medlemmer og kontingent
Personer eller husstande, som er medlem af en brugsforening eller Coop, kan optages som medlem for et kontingent på kr. 50,- pr. husstand pr. år. Kontingentet skal betales ved indmeldelse.

Bestyrelse
Vinklubben ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf 2 vælges blandt medlemmerne på vinklubbens årlige generalforsamling for 2 år af gangen. Et bestyrelsesmedlem fra SuperBrugsens bestyrelse, en medarbejder og uddeleren er fødte medlemmer. Uddeleren er formand for vinklubben.

Opløsning
Vinklubben kan nedlægges, hvis der ikke skønnes at være behov for den længere. Afgørelse herom kan træffes af et flertal i bestyrelsen.

Medlemsmøder, som søges afholdt 3 gange årligt, benyttes til vinsmagninger, information om vin i øvrigt og beslægtede emner. Bestyrelsen udarbejder en arrangementsoversigt for et år af gangen. Der udsendes indbydelse/nyhedsbrev før hvert arrangement. Fra billetsalget er påbegyndt, har medlemmer fortrinsret en uge, hvorefter evt. resterende billetter frit kan sælges i SuperBrugsen.